หนึ่งพันธกิจสำคัญของเรา
“ONE-STOP SOLUTION”

บริการของเรา มีดังนี้

หนึ่งพันธกิจสำคัญของเรา

“ONE-STOP SOLUTION”

บริการของเรา มีดังนี้

  • ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตและศูนย์ปรับปรุงใหม่สำหรับตัวเลือกรายใหญ่
  • เป็นคนกลางจัดหาวัสดุและการจัดการสินค้าคงคลัง
  • บริการสนับสนุนทางเทคนิคเต็มรูปแบบสำหรับงานเชื่อม รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติขั้นตอนการเชื่อม (WPQT) และรวมทั้ง การติดตั้ง การจัดอบรม แลั ซ่อมบำรุง
  • การจัดการโลจิสติกส์ และ supply-chain นอกชายฝั่ง
  • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทดสอบและการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับสลิงทั่วไปและแบบยกของหนักอุปกรณ์เสริม แบบเต็มรูปแบบ
  • การเก็บลวดสลิง การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการรับรอง
  • การขนส่งสินค้ารวมการขนถ่ายวัสดุและการจัดส่งแบบถึงที่
  • การกระจายคลังสินค้าและการขนส่งทางเรือ